Coaching

“Coachen is de sleutel tot verbetering van de prestaties van je mensen, je organisatie en jezelf”
(M. Landsberg)

Arbeidsverzuim als gevolg van psychische klachten is vaak langdurig. Voor een bedrijf of organisatie betekent dit hoge kosten en veel extra inspanning om adequate vervanging voor de uitgevallen medewerker te regelen. Een groot deel van het arbeidsverzuim als gevolg van (werkgerelateerde) psychische klachten kan worden voorkomen door tijdig actie te ondernemen.

Wat biedt PSI Consult?

PSI Consult biedt coachingstrajecten voor individuele medewerkers, bij voorbeeld bij vragen op het gebied van

  • oververmoeidheid, stress, (dreigende) burnout, persoonlijke ineffectiviteit, concentratieproblemen;
  • conflictsituaties;
  • spannings- en angstklachten als gevolg van reorganisatie, functieverandering, baan- of functieverlies;
  • problemen met aansturen van medewerkers, communicatieproblemen met collega’s of management;
  • persoonsgerelateerde problematiek.

Intake

Een traject start met een intake gesprek. Naast een uitgebreide inventarisatie van de problematiek worden concrete, haalbare doelen geformuleerd en volgt een schriftelijk voorstel op maat. Dit bevat onder meer een indicatie van het aantal sessies, de verwachte doorlooptijd en afspraken over terugkoppeling richting werkgever en evt. bedrijfsarts.

Voor managers/leidinggevenden

Voor managers/ leidinggevenden kan het zinvol zijn om met een zekere regelmaat met een onafhankelijke buitenstaander te reflecteren op dilemma’s en lastige situaties.

Naast individuele maatwerktrajecten voor medewerkers en leidinggevenden is het ook mogelijk vaste coachingstrajecten af te nemen rond thema’s als zelfvertrouwen (perfectionisme, faalangst) en zelfdiscipline/ uitstelgedrag.

De vaste trajecten bestaan uit 6 individuele gesprekken van 60 minuten en nemen ongeveer 2,5 maand in beslag.

Neem contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden van coaching voor uzelf of uw medewerkers.