Voor bedrijven

Voor het succes van organisaties wordt het steeds belangrijker om in te spelen op de gezondheid van werknemers en zodoende preventief in te spelen op verzuim en de duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten. Ook de aanpak van psychische problematiek is een wereldwijde ‘key issue’ voor de beroepsbevolking. Het aantal werknemers met werkgebonden psychische problematiek stijgt. Ruim 1 op de 8 werknemers in Nederland heeft last van werkstress.

Ook de angst om door de economische crisis hun baan te verliezen leidt tot werkstress. De afgelopen vijf jaar is de uitval door werkstress 8x zo hoog geworden en wordt 1/3 van het werkgerelateerde verzuim veroorzaakt door werkstress. Daarmee is stress op de werkvloer beroepsziekte nr. 1.

Oorzaken

De reden van het ontstaan van werkgebonden psychische problematiek en werkstress is vaak te zoeken in een verkeerde person-environment-fit: de capaciteiten van de werknemer vormen geen goede match met de eisen die het werk c.q. de werkomstandigheden stelt. Dit kan meerdere oorzaken hebben die zowel in de persoon (o.a. copinggedrag, stressbestendigheid) als in het werk (o.a. gebrek aan (mede)zeggenschap of sociale ondersteuning) kunnen liggen.

Kosten van uitval

De kosten van uitval van het werk als gevolg van werkstress kunnen hoog oplopen. Als een werknemer uitvalt als gevolg van werkstress ben je de werknemer al gauw 180 dagen kwijt en dat kost een werkgever gemiddeld 250 euro per dag, opgeteld 45.000 euro.

Uit onderzoek van ArboNed in 2014 bleek 90% van de ondernemers niet te weten wat verzuim kost of wat verlagen van verzuim kan opleveren. Ook is gebleken dat 1,3 miljoen werknemers vinden dat hun werkgever geen oog heeft voor het welzijn van hun medewerkers. Het is dus van belang dat werkstress op de werkvloer aangepakt wordt. Daarnaast is het van belang dat er preventief ingespeeld wordt op werkstress en verzuim door het welzijn en de gezondheid te bevorderen.

Door middel van (een combinatie van) specifieke training en coaching dragen psychologen niet alleen bij aan de aanpak van werkstress en verzuim, maar spelen wij ook preventief in op werkstress en verzuim door middel van gezondheidsbevorderende interventies.

Kijk naar ons aanbod en/of neem contact op voor meer informatie