Iedereen wil graag gelukkig zijn: een fijne relatie, een uitdagende baan, goede vrienden, leuke kinderen. Kortom: succesvol zijn op alle terreinen.

Voor veel mensen is de realiteit heel anders dan dit ideaalplaatje. Je kunt worstelen met verdriet, met akelige gebeurtenissen uit het verleden,met somberheid of angst. Je kwaliteit van leven heeft hierdoor vaak te lijden.

Voluit leven is een programma, bedoeld voor iedereen die in het dagelijks leven last heeft van negatieve gedachten en gevoelens. Bijvoorbeeld wanneer je regelmatig last hebt van gespannenheid, piekeren, zelfkritiek, eenzaamheid, faalangst, onzekerheid, vermoeidheid, stress of een gevoel van leegte.

Het programma is voor jou geschikt als je bereid bent te zoeken naar manieren om een prettiger, waardevol leven te leiden, waarbij verdriet en leed niet worden weggepoetst, maar niet langer allesbepalend hoeven zijn. Het programma is gebaseerd op mindfulness en Acceptance en Commitment Therapie (ACT).

Voluit Leven is een specifieke vorm van Cognitieve Gedragstherapie en is uitgebreid wetenschappelijk onderzocht. Er wordt gewerkt aan de hand van een werkboek met daarin theorie, oefeningen en opdrachten en is zowel individueel als in groepsverband te volgen.

Gedurende het programma leer je:
– wat jouw manier is van omgaan met pijn, zorgen en negatieve emoties
– beter om te gaan met negatieve gedachten en gevoelens, zodat je hier minder door meegesleept wordt
– meer zicht krijgen op wie jij bent en wat jij belangrijk vindt
– meer zicht krijgen op wat jij wilt bereiken en hoe je dit concreet kunt aanpakken.

Het is zowel mogelijk het programma individueel als in groepsverband (maximaal 8 deelnemers) te volgen.